SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.

af Chapman

År 1782 fick skeppsvarvet i Karlskrona en ny varvschef i Fredric Henric af Chapman. Hans uppdrag blev att skapa en helt ny flotta inför Gustav III:s planerade krig. af Chapman var född i Göteborg och tillhörde en engelsk skeppsbyggarsläkt. Han hade studerat vid franska, holländska och engelska skeppsvarv och i Finland hade han skaffat sig ingående kunskaper om skeppstimmer. Han hade infört nya matematiska metoder för skeppskonstruktion. Han hade arbetat tillsammans med Augustin Ehrensvärd både i Stralsund och på Sveaborg och då konstruerat nya fartygstyper för galärflottan. Före rekryteringen till Karlskrona hade han under tretton år varit verksam delägare och direktör vid varv i Stockholm, där han hade konstruerat olika fartygstyper för flottan samt gjort ritningar för större örlogsskepp som byggdes i Karlskrona.

Som varvschef i Karlskrona omorganiserade af Chapman tillverkningen av örlogsskeppen. Han tillämpade närmast en löpande bands-princip. På häpnadsväckande kort tid av ungefär tre år serietillverkades bland annat 10 linje- och 10 fregattskepp – hittills hade ett enda skepp tagit flera år att tillverka!

Ny överamiral i Karlskrona 1784 blev Carl August Ehrensvärd, son till Augustin Ehrensvärd, och med stort konstnärligt och filosofiskt intresse. Han hade under sin resa till Italien blivit inspirerad av det nyväckta intresse för antikens och klassicismens arkitekturideal som han mötte. Detta kom till uttryck i de imponerande byggnader, som Ehrensvärd och af Chapman tillsammans skapade inom örlogsbasen, exempelvis Mönster- och modellsalsbyggnaden, Bildhuggareverkstaden och Inventariekammare I.