SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.

Storhetstiden


På 1770-talet fick Örlogsbasen nytt uppsving i och med att Gustav III övertog makten. Under den tidigare delen av detta sekel hade den militära balansen i Östersjön förändrats. Ryssland hade nått fram till Finska viken, där staden Sankt Petersburg och dess flottbas Kronstadt anlagts. För sitt försvar österut hade svenskarna i mitten av seklet anlagt befästningen Sveaborg utanför Helsingfors. Den svenska flottan hade indelats i två enheter. Högsjöflottan, förlagd till Karlskrona, och Skärgårdsflottan förlagd till Stockholm och Sveaborg. Skärgårdsflottan, eller Arméns Flotta, hade tillkommit på initiativ av chefen på Sveaborg, Augustin Ehrensvärd.

Ett helt nytt synsätt på skeppsbyggeri och underhåll av fartyg introducerades nu. Det fanns ett behov av att utöka örlogsfartygens livslängd, och inom den svenska flottan försökte man lösa detta genom att konstruera stora torrdockor för vinterförvaring och byggnation. Nu byggdes även Sveaborgs första stora torrdocka. Karlskrona hade sedan tidigare Polhemsdockan som då den stod klar kallades "världens åttonde underverk".