SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.

STUMHOLMEN


Stumholmen fick redan i 1683 års befästningsplan rollen som produktions- och provianteringsområde med verkstäder och förråd. Området upplevs idag som en enda ö, eftersom utfyllnader har gjorts mellan Stumholmen, Laboratorieholmen och Bastion Kungshall. Här finns militära byggnader från 1700-tal och fram till 1950-tal. Inför Bomässan 1993 gjordes en omfattande upprustning, och vissa
byggnader blev flerbostadshus.