SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.
Mjölnareholmen

45

Mjölnareholmen

Mjölnareholmen


Krut- och försvarstornet på Mjölnarholmen byggdes år 1727 delvis för att hindra en angripare att ta sig över isen i ett anfall mot staden. Mjölnareholmen var i likhet med Ljungskär tänkt att fungera både som krutmagasin och fästingstorn. Placeringen utanför Trossö avsåg att förhindra att fienden attackerade från fastlandet via båtar eller tog sig över isen till Trossö. Både Mjölnareholmen och Ljungskär har ett s k fredstak som kunde tas bort i tider av krig och bestyckas med tungt artilleri.