SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.
Ljungskär

44

Ljungskär

Ljungskär


Ljungskär började byggas 1734 men tog ett par decennier att färdigställa. Ljungskär, liksom Mjölnareholmen, var tänkta att fungera både som krutmagasin och fästningstorn. Deras placering strax utanför Trossö avsåg att förhindra att fienden attackerade från fastlandet via båtar eller tog sig över isen till Trossö. Ljungskär och Mjölnareholmen har bägge ett sk fredstak som kunde tas bort i tider av krig och bestyckas med tungt artilleri.