SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.
Lyckeby kronokvarn

43

Lyckeby kronokvarn

Lyckeby kronokvarn


Vid det närbelägna Lyckeby fanns de vattenfall som staden saknade. År 1721 ersattes två äldre kvarnar där av en ny större anläggning, Lyckeby kronokvarn, som malde mjöl till bageriet på Stumholmen. På 1710-talet uppfördes vid Lyckebyåns nedersta fall ett dammbygge
och ett vattenverk. Mellan dammen och kronokvarnen uppfördes på 1780-talet en stenbro över ån.