SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.
Bastion Kungshall

40

Bastion Kungshall

Bastion Kungshall


Bastion Kungshall och 41 Kungshallsmagasinet. Bastion Kungshalls läge fastställdes i 1683 års befästningsplan, och bastionen uppfördes strax därefter. Den fungerade som befästning under ett sekel. Åren 1787–92 byggdes uppe på bastionen ett lakegodsmagasin och det stora Kungshallsmagasinet med slakteri och magasinering av saltat kött och specerier. Salutkanonerna på bastionen ingår i ett av Sveriges tre fasta batterier där nationella hyllningssaluter avfyras.