SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.

Tunnebodsmagasinet


Tunnebodsmagasinet uppfördes år 1718 för lagring av de enorma mängder provianttunnor som Flottan hade behov av. Här inryms idag Centrala ledningen för Kustbevakningen.