SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.
Finska kyrkan

29

Finska kyrkan

Finska kyrkan


På Söderstjärna, tidigare en ö med broförbindelse till Lindholmen, uppfördes en tegelbyggnad för tjärbehandling av tågvirke. Den brandfarliga verksamheten förlades således på säkert avstånd från övriga byggnader.
 
Foto: Håkan Jönsson, Försvarsmakten