SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.
Wasaskjulet

27

Wasaskjulet

Wasaskjulet


Wasaskjulet restes år 1763 och gav plats för byggen av krigsskepp om upp till 70 kanoner. Under 1700-talet växte insikten att skrov och byggnadsmaterial behövde skyddas mot väder och vind under den långa byggnadstiden. Namnet kommer av linjeskeppet Wasa som byggdes här år 1778.