SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.

TROSSÖ

 
Vid planläggningen av den nya staden och dess befästningar samarbetade Erik Dahlbergh med Nicodemus Tessin d ä och Carl Magnus Stuart. Den första stadsplanen färdigställdes av C M Stuart och stadfästes år 1683 men ersattes av en ny år 1694. Planens centrala axel går från norr till söder, längs de båda Kungsgatorna, över Stortorget och Amiralitetstorget ner till Högvakten, gränsande till örlogsbasen. Norra delen av Trossö utgjordes av den civila staden, södra delen av ön upptogs av örlogshamnen och –varvet, och denna indelning i en civil och en militär del av staden finns fortfarande idag.