SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.
Kölhalningsbroarna

20

Kölhalningsbroarna

Kölhalningsbroarna och Gamla skeppsbädden


Kölhalningsbroarna och Gamla skeppsbädden är belägna nära passagen till Lindholmen. De tillhör varvets äldsta delar och anlades redan 1685-86. Vid kölhalningen krängdes fartygen kraftigt, och partier under vattenlinjen blev därmed åtkomliga för underhåll.
 
Foto: Håkan Jönsson, Försvarsmakten.