SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.

Kölhalningsbroarna och Gamla skeppsbädden


Kölhalningsbroarna och Gamla skeppsbädden är belägna nära passagen till Lindholmen. De tillhör varvets äldsta delar och anlades redan 1685-86. Vid kölhalningen krängdes fartygen kraftigt, och partier under vattenlinjen blev därmed åtkomliga för underhåll.
 
Foto: Håkan Jönsson, Försvarsmakten.