SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.

Hur ser Örlogsstaden Karlskronas historia ut?


Mot slutet av 1600-talet var Sverige en militär stormakt omfattande även nuvarande Finland, Estland, delar av Lettland och områden i norra Tyskland. Östersjön blev förbindelselänk mellan rikets delar.
På 1670-talet slog kung Karl XI slutgiltigt tillbaka de danska försöken att återta Gotland, Skåne, Halland och Blekinge som erövrats vid mitten av århundradet.

Flottan var den svenska centralmaktens främsta redskap för att kontrollera sina nya områden. Efter år av resonemang fattades beslutet att förlägga flottans nya basstation till Blekinges östra skärgård. Örlogsbasen skulle bli kungamaktens förlängda arm och underlätta en försvenskning av de sydliga landskapen. Området var även isfritt under en mycket längre tid än Stockholm.

Vid den karga och bergiga skärgårdsön Trossö med omgivande öar fanns goda förutsättningar. Här fanns såväl en smal och djup inseglingsled, vilken lätt skulle kunna försvaras mot angrepp, som plats för en stor skyddad hamnbassäng. Redan från början planerades den nya anläggningen som en sammanhängande helhet med befästningar, hamnar och skeppsvarv, samt en civil stad för handel, proviantering och administration.
 

Nedan kan du se en av fyra teckenspråkstolkade filmer som producerats av Karlskrona kommun under 2013.
Filmerna heter " Att besöka Örlogsstaden Karlskrona ", " Vad är ett världsarv ?", " Vad ingår i Örlogsstaden Karlskrona ?" och "Visionen om idealstaden Karlskrona". Du hittar enkelt till filmerna genom att klicka på respektive filmtitel.