SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.
Chapmanbostället

18

Chapmanbostället

Chapmanbostället


Det herrgårdsliknande Chapmanbostället vid ”Gröna gången” uppfördes år 1781–82 för af Chapman, som bodde där fram till sin död 1808. Huvudbyggnaden var sedan ämbetsbostad för varvscheferna fram till 1961 och numera för örlogsbasens chef.
 
Foto: Håkan Jönsson, Försvarsmakten