SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.
Inventariekammare nr 1

14

Inventariekammare nr 1

Inventariekammare nr 1


Inventariekammare nr 1 uppfördes under 1780-talet efter ritningar av af Chapman och C A Ehrensvärd. Här förvarades segel, tågvirke och lösa inventarier efter det att skeppen hade avriggats inför vintern. Byggnaden tog lång tid att färdigställa och blev mycket dyr, och det sägs att Gustav III vid besök i Karlskrona gjorde en syrlig kommentar om att han trodde att byggnaden var gjord av silver. Ibland kallas byggnaden därför för "Silverhuset".
 
Foto (vyer från havssidan): Håkan Jönsson, Försvarsmakten