SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.

Världsarvslistan

För att bli uppfört på världsarvslistan måste ett objekt leva upp till minst ett av tio urvalskriterier, som fastslagits av Unesco och som ständigt uppdateras av Världsarvskommittén. Nomineringsprocessen är lång och innebär ett mycket stort förberedelsearbete där objektet först hamnar på den s k tentativa listan och kan först därefter bli aktuell för nominering, värdering och slutligen en eventuell utnämning.
Varje år tillkommer ett antal objekt. År 2014 fick Sverige ytterligare ett världsarv, Hälsingegårdarna, uppfört på världsarvslistan. Det motsatta kan också ske, dvs att objekt tas bort från listan. Det sker om förutsättningarna för utnämningen drastiskt förändras t ex genom nybyggnation som påverkar världsarvsobjektets förutsättningar.

Just nu finns drygt 1000 objekt på Unescos världsarvslista. Om du vill se vilka de är, besök Unescos hemsida.
De svenska världsarven är:


Världsarvssymbolen

Symbolen för världsarv är formgiven av Michel Olyff och är officiell symbol för världsarven sedan år 1978. Den centrala, fyrkantiga formen representerar mänskligt hantverk och kreativitet, dvs kulturen, medan den omgivande, runda formen representerar naturen.