SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.

Vad ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona?

Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona består av befästningar, örlogsvarv och örlogshamn, den militära och civila staden samt anläggningar i omgivningen som har haft betydelse för örlogsbasens försörjning.

Delarna som utgör världsarvet Örlogsstaden Karlskrona:
  • Stadsplan och äldre bebyggelse på Trossö samt Björkholmen
  • Örlogsvarvet och örlogshamnen 
  • Stumholmen 
  • Skärva herrgård 
  • Lyckeby kronokvarn med dammen och stenbron 
  • Befästningarna Kungsholms fort, Drottningskärs kastell, Kurrholmen, Godnatt, Koholmen, Ljungskär och Mjölnareholmen
 
Nedan kan du se en av fyra teckenspråkstolkade filmer som producerats av Karlskrona kommun under 2013.
Filmerna heter " Att besöka Örlogsstaden Karlskrona ", " Vad är ett världsarv ?", " Vad ingår i Örlogsstaden Karlskrona ?" och "Visionen om idealstaden Karlskrona". Du hittar enkelt till filmerna genom att klicka på respektive filmtitel.