SvenskaEnglishGermanPolish

    Osoba odpowiedzialna za treści umieszczane na stronie: Lena Johansson. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.

Nominacja

Miasto i baza floty wojennej Karlskrona zostały wpisane w roku 1998 jako obiekt nr 560 na Listę Światowego Dziedzictwa Unesco. Karlskrona jest unikalnym na skalę światową przykładem konsekwentnie zrealizowanego projektu ufortyfikowanego miasta i bazy marynarki wojennej z XVII i XVIII w.

Postęp w dziedzinie konstrukcji okrętów, rozwój architektoniczny, doskonalenie planu miasta oraz rozwój technik fortyfikacyjnych i obronnych zwróciły na siebie uwagę całej Europy. Stocznia, wyjątkowa pod względem rozwiązań technicznych i architektury, była przez ponad 100 lat centrum „technologii zbrojeniowej” dla całego regionu Morza Bałtyckiego. Zarówno port wojenny, jak i stocznia funkcjonowały i funkcjonują nieprzerwanie od momentu powstania.
 
”Karlskrona jest wyjątkowo dobrze zachowanym przykładem zaprojektowanego od podstaw europejskiego miasta – portu wojennego, na ukształtowanie którego wpływ wywarły starsze obiekty w innych krajach. Karlskrona z kolei służyła jako wzór dla później budowanych miast, które miały spełniać podobne funkcje. Bazy marynarki wojennej pełniły ważną rolę w czasach, kiedy siła floty wojennej danego państwa był decydującym argumentem na europejskiej scenie politycznej, a spośród istniejących do dziś obiektów Karlskrona jest najlepiej zachowanym i najbardziej kompletnym.”
Komitet Światowego Dziedzictwa,
grudzień 1998