SvenskaEnglishGermanPolish

    Osoba odpowiedzialna za treści umieszczane na stronie: Lena Johansson. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.

Czasy świetności

W latach 70-tych XVIII w., wraz z dojściem do władzy Gustawa III, baza floty wojennej przeżywała nowy okres świetności. Przez pierwszą połowę XVIII w. nastąpiły zasadnicze zmiany, jeśli chodzi o militarne znaczenie poszczególnych państw regionu Morza Bałtyckiego. Rosja uzyskała dostęp do brzegów Zatoki Fińskiej, budując miasto Sankt Petersburg i bazę floty wojennej Kronstadt.

Dla wzmocnienia obrony wschodnich rubieży królestwa Szwecja wybudowała twierdzę Sveaborg w pobliżu Helsinek. Flota szwedzka została podzielona na dwie grupy: Flotę Pełnomorską z bazą w Karlskronie oraz Flotę Archipelagu, stacjonującą w Sztokholmie i Sveaborg. Flota Archipelagu powstała z inicjatywy komendanta twierdzy Sveaborg, Augustina Ehrensvärd.
Zmieniło się też podejście do zagadnień budowy i eksploatacji okrętów. Drewniane żaglowce szybko się zużywały i szwedzka flota próbowała temu zaradzić budując duże suche doki, w których i umieszczano okręty na okres zimowy i budowano nowe jednostki. Pierwszy większy suchy dok powstał w Sveaborg.