SvenskaEnglishGermanPolish

    Osoba odpowiedzialna za treści umieszczane na stronie: Lena Johansson. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.

Miasto idealne

Budując bazę floty szwedzkiej w Karlskronie prawdopodobnie wzorowano się na pełniących tą samą rolę Chatham na pd-wsch. wybrzeżu Anglii (założonym w 1547 r.) oraz Rochefort na zach. brzegu Francji (założonym w 1666 r.) a także Arsenale w Wenecji. Projektując miasto brano jednak pod uwagę nie tylko potrzeby floty. W Karlskronie króluje barok: szerokie ulice i ciężkie, monumentalne budowle. Plan miasta zdradza również próbę osiągnięcia ideału klasycznego miasta, z regularną siatką ulic przecinających się pod kątem prostym i dużymi rynkami. Pałac francuskich królów w Wersalu i klasyczne ideały starożytnego Rzymu musiały wywrzeć duży wpływ na szwedzkich architektów.

Karlskronę na przełomie XVII i XVIII w., jako zbudowane od podstaw miasto, można uznać za symbol nowego europejskiego mocarstwa. Charakterystyczne dla miasta są bardzo szerokie ulice i monumentalny rynek z ratuszem i świątyniami. W tym klasycznym planie, z regularną siatka ulic, środek ciężkości cywilnej części miasta znajduje się w najwyższym punkcie wyspy i stanowi go Stortorget (dosłownie Rynek Wielki), otoczony okazałymi budynkami władz miasta i kościołów. Dwa kościoły przy rynku reprezentują dwie podstawowe formy renesansowych świątyń: rotundę i bazylikę. Siatka równoległych i prostopadłych ulic przecięta jest dwoma ulicami biegnącymi na ukos:

Borgmästaregatan i Södra Smedjegatan, zbiegającymi się na placu Amiralitetstorget. Planowano wznieść w tym miejscu pałac dla głównego zarządu floty, Kolegium Admiralicji. Miał on stanowić centralny obiekt architektoniczny a zarazem centrum władzy w Karlskronie. Projektowany z rozmachem pałac nigdy nie powstał, ponieważ królewska władza absolutna nie tolerowała rządzących się swoimi prawami urzędów poza stolicą kraju. Kolegium Admiralicji otrzymało prowizoryczną siedzibę w dużo mniejszym, drewnianym budynku.

W 1776 r. urząd ten został przeniesiony do Sztokholmu. Na miejscu planowanego pałacu wzniesiono  Bastion Wachtmeister, centralny element fortyfikacyjny w ramach muru odgradzającego port i stocznię wojskową od cywilnej części miasta. Dziś stoi w tym miejscu dzwonnica Amiralitetsklockstapeln. Rolę centralnego placu miejskiego przejął zamiast tego rynek Stortorget.