SvenskaEnglishGermanPolish

    Osoba odpowiedzialna za treści umieszczane na stronie: Lena Johansson. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.
Beklädnadsverkstaden

36

Beklädnadsverkstaden

Beklädnadsverkstaden


(Warsztaty Odzieżowe) wzniesiono w 1921 r. Mieściła się tu centralna szwalnia Marynarki Wojennej, stanowiąca wzór dla podobnych zakładów w innych krajach europejskich. Budynek jest przykładem architektury przemysłowej lat 20-tych z wyraźnymi cechami klasycystycznymi. Obecnie zaadoptowany na mieszkania.