SvenskaEnglishGermanPolish

    Osoba odpowiedzialna za treści umieszczane na stronie: Lena Johansson. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.
Slup- och barkasskjulet

31

Slup- och barkasskjulet

Slup- och barkasskjulet


(Hangar Slupów i Barkasów) to jeden z najoryginalniejszych budynków w Karlskronie. Zbudowano go około roku 1785 i miał służyć do przechowywania w okresie zimowym mniejszych łodzi, należących do floty. Bardzo ciekawy jest dach budynku, składający się z dziesięciu krzyżujących się dachów dwuspadowych.