SvenskaEnglishGermanPolish

    Osoba odpowiedzialna za treści umieszczane na stronie: Lena Johansson. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.
Mönster- och modellsalsbyggnaden

15

Mönster- och modellsalsbyggnaden

Mönster- och modellsalsbyggnaden


(Budynek Sali Mustrowania i Sali Modeli) powstał ok. roku 1785 wg projektu Chapmana. Zgodnie z królewskim rozporządzeniem z roku 1752 przy Urzędzie Admiralicji powstać miała Sala Modeli w celu przechowywania modeli wszystkich okrętów i urządzeń, budowanych w stoczni wojskowej. Sala Modeli znajduje się na piętrze, parter używano do mustrowania nowych załóg okrętów.