SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.
Bastion Aurora

11

Bastion Aurora

Bastion Aurora


Bastion Aurora planerades i 1683 års stadsplan som en av ett flertal bastioner i en befästningsring runt Trossö. Planerna ändrades dock pga brist på tid och finanser. Idag återstår endast Bastion Aurora. Bastionen stod färdig omkring 1704. Den är försedd med ett täckt galleri med skyttegluggar samt en karnap med klocktorn på det norra hörnet.