SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.

Vad är ett världsarv?

 

År 1972 antogs konventionen om skydd av världens natur- och kulturarv av Unescos generalkonferens med syftet att bevara värdefulla områden, miljöer och objekt. Fler än 180 länder har fram till idag anslutit sig till konventionen, Sverige anslöt sig så sent som år 1985 men har ändå många världsarv, sammanlagt 15 stycken.

De länder, som skriver under konventionen tar på sig ett stort ansvar. Konventionen kräver att det finns en lagstiftning, en organisation och en utbildning som garanterar att natur- och kulturvärden i det egna landet skyddas och vårdas. De objekt som föreslås bli världsarv ska ha särskilt universellt värde. Länderna påtar sig också ansvar för att informera om konventionen, respektera världsarv i andra länder och bidra ekonomiskt till vården av dessa när medel för ändamålet saknas.

Sverige har sedan år 1985 erfarenhet av att nominera och förvalta världsarv. Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket förbereder de beslut som regeringen fattar, t ex ifråga om vilka kultur- och naturarvsobjekt som ska nomineras till världsarvslistan. För närvarande är Sverige, och många europeiska länder, restriktiva ifråga om nomineringar för att få en jämnare fördelning av världsarven över hela världen. Sverige fanns 2007-2011 med i Unescos världsarvskommitté, som är en mellanstatlig kommitté, och arbetar med frågan om fördelningen av världsarv som en av de viktigare frågorna. Andra viktiga frågor, som Sverige driver, är utjämningen av natur- och kulturarv på världsarvslistan.


Nedan kan du se en av fyra teckenspråkstolkade filmer som producerats av Karlskrona kommun under 2013.
Filmerna heter " Att besöka Örlogsstaden Karlskrona ", " Vad är ett världsarv?", "Vad ingår i Örlogsstaden Karlskrona?" och "Visionen om idealstaden Karlskrona". Du hittar enkelt till filmerna genom att klicka på respektive filmtitel.