SvenskaEnglishGermanPolish

    Osoba odpowiedzialna za treści umieszczane na stronie: Lena Johansson. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.
Vattenborgen

2

Vattenborgen

Vattenborgen

 
(”Zamek Wodny”). W nowo założonym mieście brakowało ujęć słodkiej wody, wodę pitną trzeba było transportować z Lyckeby, Nättraby i Ronneby specjalnie do tego skonstruowanymi statkami aż do roku 1863, kiedy ukończono budowę wieży ciśnień i zbiornika wodnego przy rynku Stortorget.