SvenskaEnglishGermanPolish

    Osoba odpowiedzialna za treści umieszczane na stronie: Lena Johansson. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.

Okolice Karlskrony

Założenie Karlskrony wywarło również wpływ na najbliższe okolice miasta. Nowe miasto i flota potrzebowały dużych ilości żywności, drzewa, smoły i żelaza. Zapotrzebowanie na towary, które mogły dostarczyć okolice miasta, było szczególnie duże w okresie budowy stoczni oraz w czasie wojen.