SvenskaEnglishGermanPolish

    Osoba odpowiedzialna za treści umieszczane na stronie: Lena Johansson. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.

Stocznia i port marynarki wojennej


Stocznia wojskowa została przeniesiona z wyspy Vämö na południowy brzeg wyspy Trossö w 1684 r. Wzniesiono w tym miejscu umocnienia i główne budynki, podczas gdy pozostałe zabudowania i urządzenia ulokowano na wyspach Lindholmen, Söderstjärna i Stumholmen. Tereny te są nadal w dużym stopniu wykorzystywane w tym samym celu – w zachodniej części do dziś działa stocznia a we wschodniej znajduje się współczesny port szwedzkiej marynarki wojennej.