SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.
Slutningsmuren

6

Slutningsmuren

Slutningsmuren

 
I 1683 års befästningsplan planerades en befästningsring med ett stort antal bastioner förenade av raka murverk. Tid och pengar räckte dock inte till, i 1694 års plan fanns istället en slutningsmur som skiljde hamnen och varvet från den civila staden. Av de sex planerade bastionerna återstår idag Bastion Aurora. Under 1800-talet började Slutningsmuren rivas, och idag finns de återstående murresterna i kvarteren norr om Varvsgatan.