SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.
Grevagården

5

Grevagården

Grevagården

 
Greve Hans Wachtmeister - generalamiral i Karlskrona - uppförde ett privatpalats åt sig och familjen som stod klart år 1705. Arkitekt var Rudolf Blintz, och byggnaden är uppförd i karolinsk stil. Grevagården med barockträdgård var en av få privata bostäder som undgick förstörelse under den stora stadsbranden 1790.
När  Blekinge museum övertog fastigheterna i kvarteret i början av 1970-talet gjordes en omfattande renovering, och Grevagården återställdes i möjligaste mån i ursprungligt skick. Blekinge Museum finns i merparten av byggnaderna i kvarteret, och i det tidigare privatpalatset finns också ett café och restaurang.