SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.
Rådhuset

4

Rådhuset

Rådhuset


I den ursprungliga stadsplanen från 1683 fanns de monumentala civila byggnaderna placerade runt Stortorget. Rådhuset var en av de byggnader som planerades, men det kom att uppföras först efter stadsbranden år 1790. Rådhuset stod klart 1798, och trolig arkitekt är Thure Wennberg. Portiken fanns med i originalritningarna för rådhuset men byggdes först år 1905.