SvenskaEnglishGermanPolish

                   Ansvar för sidans innehåll: Lena Johansson, Karlskrona kommun. Foto: Lena Johansson om ej annat anges.
Vattenborgen

2

Vattenborgen

Vattenborgen

 
Karlskrona led stor brist på tjänligt färskvatten, och dricksvatten fick hämtas från Lyckeby, Nättraby och Ronneby i specialbyggda skutor ända fram till år 1863 då vattenreservoaren på Stortorget stod klar.